Mafasirio kuhusu  Tapori ?
Tapori ni nini ?

Marafiki wa wale wasiokuwa na rafiki !

Tapori ni muungano wa kimataifa na wa urafiki kati ya watoto. Jina Tapori lilichaguliwa na Joseph Wresinski kama alama ya kuungana na watoto wanaoishi katika hali ya umaskini kubwa. Joseph Wresinski, muundaji wa "Mouvement ATD Quart Monde" alikomaa katika hali ya umaskini. Aliposafiri katika inchi ya India, alikuta huko watoto maskini sana waliyokuwa wakiitwa "Tapori" . Hawa walikuwa wakiishi kwenyi bandari za gari la moshi na walikuwa wakisaidiana kati yao kwa kugawanyana chochote walichokuwa wamepata. Kisha safari yake, Joseph aliwaandikia watoto wengine maneno haya :
"Mupo kama wa tapori, ikiwa kupitiya labda, bila kitu chochote, munatafuta kujenga ulimwengu wa urafiki ambamo hamutakuwa tena umaskini".

Kupitia Tapori watoto wa mahali mbalimbali wanageuka kuwa marafiki. Wanatunga matendo kwa kujifunza hali ya maisha ya watoto wengine wasiyoishi namna moja kama wawo. Wanatunga namna ya kuishi isiyoruhusu kumutupilia kando hata mutu moja.

Wanafanya hivyo kupitia barua ya Tapori ambayo inaandikwa katika lugha mbalimbali (kifaransa, kingreza, kiespania, kijermani, kiportigali,...). Baruwa hiyo inachapichwa mara sita ao mara kumi kwa mwaka kulingana na lugha. Inawahusu zaidi watoto wa umri wa myaka kati ya 7 na myaka 13. Mtandao wa intenet umetungwa kwa upashaji wa habari za Tapori katika lugha 10.(www.tapori.org).

Vitabu vidogo vidogo vinachapwa vikitolea hadisi za kweli za watoto wenyi juhudi katika bara mbalimbali.

Kwa sasa, Tapori inapatikana katika bara la Ulaya, Marekani, Asia na Afrika.